SAL7762, Act: R°72.2 (120 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°72.2  
Act
Date: 1474-09-26

Transcription

2019-02-02 by Walter De Smet
It(em) joes bellens die met arnde vanden broeke nae den rechte der stad van/
loven(en) gheleyt es voir zeke(re) sijn wettighe ghebreke totten goeden have ende/
erve henricx vanden dale heeft mechtich ghemaect janne van ost om/
inden name des voirs(creven) joes te vervolghen(e) totten ynde vanden rechte voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(en) alsulke zaken als hij aldair hanghen(de) heeft/
oft hanghen(de) sal hebben als gheleyt ghelijck voirs(creven) steet teghen/
tielma(n)ne van schoene(n)berghe ende allet ghene dair inne te doene en(de)/
te vorderen(e) dat de selve (con)stituerde(r) selve doen soude oft mochte oft hij/
selve teghe(n)w(or)dich ende voir oeghen wae(re) p(ro)mitten(tes) rat(um) cor(am) ouderogghe/
burg(imagistr)[o] roelants heykens scab(inis) sept(embris) xxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer