SAL7762, Act: R°89.1 (163 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°89.1  
Act
Date: 1474-10-13

Transcription

2019-03-05 by Walter De Smet
It(em) es den voirs(creven) brief der voirs(creven) joffr(ouwen) lijsbetten schoerbroets bekint in/
meerder vestich(eit) vand(en) croene(n) erf(lic) voirs(creven) als sij teghen de voirs(creven) p(er)soene(n) opde/
voirs(creven) goede ghecreghen heeft ende es dair o(m)me vurw(er)de dat de voirs(creven)/
joffr(ouwe) lijsbeth huer tott(er) betalinghe(n) der voirs(creven) rinten sal moghen behulpe(n)/
met welken brieve huer dat ghelieft ende oick tot voirder vestich(eit)/
soe verre men naemaels bevonde dat sij met beyde de(r) voirs(creven) vesticheyd(en)/
niet wel besorght oft verwaert en we(re) behoudelick dat de voirs(creven)/
symoen en(de) sijn medeplichte(re)n met eenre betalinge(n) croene(n) ind(er) weerd(en)/
voirs(creven) jairlicx te betalen(e) gestaen sullen eisd(em)
ContributorsJan Boncquet , Jos Jonckheer
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer