SAL7762, Act: R°89.2 (164 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°89.2  
Act
Date: 1474-10-13

Transcription

2019-03-05 by Walter De Smet
Item joes vander heyden woenen(de) te werchte(r) in teg(enwoirdicheit) der scepen(en) van lov(en) gestaen/
heeft gekindt en(de) gelijt inden name en(de) tot behoef lijsbetten vander heyden/
zijnre dochter tyerst uut zijnen brode behoirlic gedaen zijnde alse/
vanden haefliken goeden en(de) vliegen(de) erve hier na bescr(even) Inden iersten/
van eenen bedde x vierdel groot met zijnen poluwe vijftich ellen linen/
lakens oft dair omtrint eenen groenen tabbairt ii zwerte tabbairde en(de)/
elcke(n) met zijnen voede(r) eenen pels eenen groenen coers een(en) blauwen/
coers en(de) elken met zijnen voede(r) een zwerte hoyke en(de) eenen cappruyn/
Al eest alsoe dat de voirs(creven) lijsbeth zijn dochter de voirs(creven) goede inden/
broode zijnde vanden selven joese heuren vader gecocht en(de) gecregen/
mach hebben en(de) alsoe den selven heuren vader inde selve goede recht/
actie ende interest geboert ende toebehoirt So heeft nochtan de/
selve joes de vader alle trecht actie en(de) interest hem inde selve goede/
geboiren(de) oft toebehoiren(de) volcomelic en(de) all tot behoef der voirs(creven)/
zijnre dochter met gaders van allen ande(re)n goeden ende hueringhen/
die zij met heuren pijn en(de) arbeide verdiendt sal heeft en(de) die zij/
inden brode vanden selven heuren vader vercrigen en(de) verdienen/
sal moegen volcomelic en(de) all tot behoef der voirs(creven) zijnre dochter/
gequiteert en(de) [des] afgegaen en(de) met desen brieve quiteert en(de) afgaet/
hem inde selve goede en(de) toecomen(de) hueringhen gheen recht kynnen(de)/
te hebben noch te behouden in e(n)nig(er) manie(re)n Ende heeft voirt tselve/
zijn recht en(de) actie vanden goeden en(de) hueringhen voirs(creven) der vors(creven)/
lijsbetten zijnre dochter getransporteert en(de) heur overgegeven om/
heuren vryen wille dair mede te moegen doen zonder den vors(creven) heure(n)/
vader oft heuren bruede(re)n oft zust(ere)n d(air)inne e(n)nichssins gericht te/
zijne oft e(n)nich recht te moegen vermeten in e(n)nigen toecomen(de) tijden/
zonder fraude en(de) argelist berghe vos oct(obris) xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer