SAL7762, Akte: R°91.2 (167 van 660)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°91.2  
Act
Datum: 1474-10-15

Transcriptie

2019-03-09 door Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jan maes in p(rese)nc(ia) heeft ghelooft ende solemplijken bij/
stavi(n)ghen mercx crauwels vorst(er)s te loven(en) ten heylighe(n) ghesworen/
dat hij de voirs(creven) goede have ende vliegen(de) erve wael ende getruwelijke(n)/
sal verwae(re)n zonder die te vercoepen(e) te belasten(e) te mynderen(e) oft te/
argeren(e) oft e(n)nichsins te varieren(e) oft tontvremdene bij hem selven/
oft yeman(de) and(er)s in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) langrode heykens octob(ris) xv
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2016-05-17 door Jos Jonckheer