SAL7762, Act: V°105.3 (196 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°105.3  
Act
Date: 1474-10-29

Transcription

2019-04-18 by Walter De Smet
It(em) es den voirs(creven) schu[l]tbrief bekindt te des(er) meyni(n)ghen oft de vors(creven) p(er)sonen/
of e(n)nich van hen vand(en) borchtocht van xii ryd(er)s erflic d(air) voe(r) de voirs(creven) jan/
van thienen de vader jan zijn sone de vors(creven) wilen cornelijs ende henr(ic)/
schoerbroot opten ix[ten] dach van febr(uari) int jair xiiii[c] lxxii aende capellane(n)/
van s(in)te pet(er)s te loeven voe(r) scepen(en) va(n) loeven des voirs(creven) jans willems/
en(de) zijns wijfs borghen bleven zijn scadechtich waren het wae(re) vanden/
principalen vanden jairliken v(er)schinen(de) rinten van vroentcosten oft ande(re)n/
dat zij hen dan d(air)mede behulpen zelen moegen en(de) execucie van dien neme(n)/
moegen over den p(er)soon des vors(creven) jans willem en(de) zijne en(de) zijnre huys/
vrouwen goede die zij op den dach van heden bezitten(de) zijn oft ten/
tijde vander execucien possesse(re)nde of bezittende zijn zullen oft hen/
in e(n)nig(er) manie(re)n toebehoiren(de) om die schade wed(er)om te verhalen met/
alle(n) coste en(de) co(m)me(r) En(de) dat hem elc vanden voirs(creven) borghen metten/
selven schultbrieve zal moegen behulpen om tot heurer maniss(en) aut/
alt(eri) vand(en) selv(en) borchtocht(en) int geheele ontslaghen en(de) ontlast te/
werden met allen coste en(de) co(m)me(r) cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer