SAL7762, Act: V°106.2 (197 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°106.2  
Act
Date: 1474-10-30

Transcription

2019-04-04 by Walter De Smet
Item arnt moens sone wilen willems heeft gelooft gorise/
de fuyck voir alsulken beternesse en(de) zoeninge der doot/
van janne wilen de fuyc brued(er) des vors(creven) gorijs bijden vors(creven)/
arnde van live ter doot bracht te voldoene geheele lants/
soene naden rechte d(er) stat van loven(en) behoudelic dat de/
bedevart in cypers verandert sal wordden met eend(er) bedeva(rt)/
te romen en(de) sal mits dien de selve bedevart van cypers v(er)smelten/
Te weten(e) dierste bedevart te porren bynnen xl dagen naestco(mende)/
en(de) vort de ande(r) bedevarden altoes te porren bynnen xl dagen/
na dat hij van yegeliker bedevart comen sal zijn en(de) van/
elcker goede certificacie te bringhen cor(am) roelants vos oct(obris)/
penultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer