SAL7762, Act: V°117.1 (218 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°117.1  
Act
Date: 1474-11-14

Transcription

2019-04-09 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
Doen cont en(de) te weten dat op den dach datum van desen/
voir ons comen en(de) gestaen is jacop scholier onse ingeseten/
poirte(r) en(de) heeft geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie/
en(de) auctoriteit gegheven sonder e(n)nich wederroepen gorde/
scholier zijnen sone te vervolghen te manen teysschen/
opte boren en(de) tontfanghen alsulken sesse ryns gul(den) erflic/
tsint jansmesse te betalen als de vors(creven) jacop jacop jai(r)lix/
heeft met scepen(en) brieve(n) besegelt metten gemeynen/
seghel des dorps van werchters aen en(de) op x dach(mael) eeusels/
geheten de sluysdonc [gelegen te werchte(r)] neve(n) tshe(re)n goede van chantrain gelic/
de selve scepen(en) brieve van werchte(r) va(n)der daet xiiii[c] xlv/
op sint jansdach baptisten naerd(er) uutwisen en(de) begrypen/
dair voir te panden te daghen rastementen te doen leggen/
die met rechte texeque(re)n [quitancie en(de) qui d(air)af te geven] die te wynnen en te verliesen/
voir alle gerichten gheestelic en(de) weerlic nade gewoente/
vand(er) plaetsen dair des behoeven sal Te replice(re)n/
te duplice(re)n also wale int principael als int accessoir/
ghetuygen ofs behoeft te leiden d(er) wederp(ar)tien getuygen/
te sien zwe(re)n die te batteren also dicwille ende/
menichwerve(n) als des te doen sal zijn En(de) vort/
aen (et)c(etera) Promitt(ens) rat(um) cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants vos/
novembris xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer