SAL7762, Act: V°121.2 (228 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°121.2  
Act
Date: 1474-11-15

Transcription

2019-04-17 by Walter De Smet
It(em) de sake die willem van haesdonck als poirte(r) van loeven/
alhier te rechte betoghen hadde alse van zeke(re)n haefliken goede(n)/
dair toe hij geleidt es uut scepen(en) brieven van arschot bekindt/
bij augustijne nabbe tusschen hem in deen zijde en(de) h(ere)n janne/
nabbe prieste(r) die insgelijcx met den rechte der stad van/
arschot onder geleidt es tot den goeden des vors(creven) august(ijns)/
ter ande(re) Es bijden scepen(en) van loeven met heuren vo(n)nisse/
gesett ter plaetsen dair de vors(creven) beleyde gemaict zijn om/
ald(air) de vors(creven) p(ar)tien van dien rechts te plegen Cor(am) roela(n)ts/
roelofs langr(ode) vos heyk(ens) no(vembris) xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer