SAL7762, Act: V°127.1 (239 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°127.1  
Act
Date: 1474-11-21

Transcription

2019-04-26 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan vander donct soen jans vander donct/
als man ende momboir beatrisen de haresch geheten maschure zij(n)s/
wijfs heeft geconstitueert gesett ende geordineert en(de) met/
des(en) l(ette)ren (con)stitueert stelt en(de) ordineert zijnen p(ro)cur(eur) en(de) voerga(n)ge(r)/
hubijne mattelot in allen zijnen saken geschillen en(de) bederven die/
hij nu te doen heeft of namails hebben sal in aenlegg(er)s of v(er)weerd(er)s/
stad hoedanich die zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) de vors(creven) jan/
den vors(creven) zijnen p(ro)cur(eur) volcomen macht en(de) zund(er)linge beveel/
alle de selve saken met rechte te verwae(re)n te beschudden te/
vervolgen en(de) te bedingen tallen plaetsen en(de) gerichten en(de) tege(n)/
eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal moegen En(de) desgelijcx/
om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s tsijze rinten pachten en(de) ande(r)/
schulden diemen hem nu sculdich es of namails wesen sal Te/
manen tes teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen (et)c(etera) (in) for[(m)a]/
ut p(ri)us Cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer