SAL7762, Act: V°128.4 (241 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°128.4  
Act
Date: 1474-11-22

Transcription

2019-04-26 by Walter De Smet
It(em) henrick lodewijcx soen claes lodewijcx de selve claes zijn vad(er)/
en(de) peter van streecke behuwde soen des vors(creven) claes in desen v(er)vangen(de)/
beatrisen van stalle huysvrouwe des voirs(creven) henricks nu absent zijnde/
in p(rese)ncia hebben gelooft jaspar van overwynghe scrij(n)make(r) te goeden/
en(de) te vestighen tusschen dit en(de) kersmisse naistcomen(de) in drie gulden/
ryd(er)s te xxv stuv(er)s tstuck oft de weerde dair voe(r) in ande(re)n goeden/
gelde erflic vallen(de) jairlicx ts(in)te andriesmisse ap(oste)ls d(air)af dierste/
betalinghe zijn sall van s(in)t andriesmisse naistcomen(de) over een jair ende/
die te besetten op goede dobbele onderpande het zij leene oft tsijsgoede/
gelegen te kersbeke ten coste des vors(creven) henricx en(de) zijns wijfs met/
condicien dat de selve gehuysschen die zullen moegen afquiten bynnen/
tweelf jairen naistcomen(de) met xlii ryders inder weerden vors(creven) en(de) met/
vollen rinten Ende de voirs(creven) vestich(eit) gedaen zijnde sal de vors(creven) jasp(ar)/
den vors(creven) henr(icke) betalen xxviii gelike ryders Et p(ri)mus ende tot/
des voirs(creven) steet heeft de voirs(creven) henrick gelooft de voirs(creven) rente van/
jaire te jaire te betalen en(de) te loeven te leve(re)n den vors(creven) jasp(are)n costeloes/
en(de) vry van allen beden en(de) dorprechte Cor(am) roelants vos no(vembris) xxii/
......cor(am) b(er)ghe tybe nov(embris) v a(nn)[o] lxxvi Sen(tentiatum) cor(am) berct ...../
m(ar)tii xxvii anno lxxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer