SAL7762, Act: V°14.2 (24 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°14.2  
Act
Date: 1474-07-04

Transcription

2017-06-11 by Walter De Smet
It(em) wout(er) hannaert gheheeten charteal zone stas hannaert wout(er)/
herbat zone wijlen jans ende raes de longpreet zone henricx de/
longpreet alle wonen(de) te yncourt in p(rese)nc(ia) hebben ghenome(n) en(de) bekent/
dat sij ghenome(n) hebben van meest(er) henricke meys canonck der kercken van/
sinte peet(er)s jacops opde biest als momboir ende p(ro)cur(eur) h(ere)n arturs de/
lalayng oick canoncx der selv(en) kercken de thiende van yncourt der/
voirg(enoemde) sijnre p(ro)venden van sinte jacops toebehoren(de) Te houden(e) en(de) te hebben(e)/
van sinte jansmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van drie jaeren langk due(re)nde/
deen nae dand(er) zond(er) middel volghende elcx jaers dae(re)nbynnen voe(r) ende/
o(m)me vijftich clinckaerts der mu(n)ten ons gened(ichs) she(re)n tsh(er)toghen te xv stuv(er)s/
tstuck gherekent te weten(e) xii clinck(er)ts dair af te groot vastenavonde ende/
dand(er) xxxviii clinckaerts den xxi[ste(n)] dach van junio te bet(alen) en(de) inde(n)/
wissel de stad van loven(en) te leveren(e) den voirs(creven) meest(er) henricke meys/
alle jaere(n) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] et quol(ibe)t t(er)mi(n)o p(re)d(i)c(t)o/
sub bandone qui(n)q(ue) clinckardor(um) d(omi)no duci brab(antie) p(er)sol(vendum) cor(am) langrode vos/
julii iiii[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-03 by Jos Jonckheer