SAL7762, Act: V°140.4 (252 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°140.4  
Act
Date: 1475-01-09

Transcription

2019-05-10 by Walter De Smet
Item willem de pelsmake(re) sone arnts de pelsmake(re) woenen(de)/
te rotselair in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt voir hem/
en(de) sijnen nacomelingen dat hij vanden goeden die hij in pechti(n)ge(n)/
houden(de) is van jouffr(ouwen) katlijnen van langrode wed(uwe) jans wilen/
switten te rotselair te wesemale en(de) d(air) omtrent gelegen van/
ouden reste noch tachter is xli pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc xii/
myten lv mudden en(de) vi molevaten rox [lovens] dair inne begrepe/
hier inne begrepen die werde hue(re) en(de) pacht die/
sinte mertensmesse en(de) sint andriesmesse anno lxxiiii viele(n)/
die hij hair gelooft heeft te betalen talsulken termijne/
als sij underlingen overcomen zullen als vervolghde schout/
Mair is vorweerde oft men bevonde ter goed(er) rekeni(n)gen/
dat de so(m)me meer gedroeghe dat dat de vors(creven) willem d(en)/
vors(creven) jouffr(ouwe) oprichte(n) sal en(de) oft myn gedrage dat zij/
desgelix dat den selven willem(me) cortten sal cor(am) berge langrode ja(nuarii) viii Heeft vort gelooft de voirs(creven) willem dat hij/
ter manissen der voirs(creven) jouffr(ouwen) katlijne(n) oft heurs p(ro)cur(eur)s come(n)/
sal voir hof en(de) here tot rotselair en(de) setten hair in meerd(er)/
vesticheit d(er) vors(creven) scult tzijne(n) coste in handen alle zijn/
goede have en(de) erve die hij te rotselair heeft liggen(de) cor(am)/
berge langr(ode) ja(nuarii) ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer