SAL7762, Act: V°149.4 (272 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°149.4  
Act
Date: 1475-01-14

Transcription

2019-06-13 by Walter De Smet
Item henric vekeman woenen(de) te velthem heeft gelooft/
dat hij van heden in viii daghen naestcomen(de) te loven(en) come(n)/
sal en(de) van dair niet scheiden hij en zij overcomen metter/
mynne(n) oft metten rechte vand(er) questien die hij heeft tegen/
de procur(eur)s peters vand(en) broeke uutstaen(de) om d(er) erven wille/
des vors(creven) pet(er)s die de vors(creven) procur(eur)s meyne(n) dat de vors(creven) henr(ic)/
hem ongebruyc maect te velthem gelegen cor(am) do(micel)[lo] lybe(r)to/
de meld(er)t burg(imagistro) ja(nuarii) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer