SAL7762, Act: V°151.4 (274 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°151.4  
Act
Date: 1475-01-10

Transcription

2019-06-13 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat goeswijn vanden eynde van meldert heeft/
geco(n)stitueert zijne p(ro)cur(eur)s en(de) voergang(er)s [ghijsbrechte vander rijt] janne van ost en(de) wille(m)me/
va(n) leefdale a(ut) alt(er)ni in allen zijne(n) saken geschillen en(de) bederven/
die hij nu uutstaende heeft of namails hebben sal also wel ind(er)/
saken die hij hangen(de) heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en) tegen/
henr(icke) reers als in ande(re) Geven(de) en(de) verleenen(de) de vors(creven) (con)stitueerd(er)/
den vors(creven) zine(n) p(ro)cur(eur)s alle de selve saken met rechte te verwaren te/
beschudden te vervolgen en(de) te bedingen en(de) desgelijcx alle zij(n) chijse/
rinten en(de) ande(r) schulden te manen teyschen en(de) die met rechte/
te v(er)volgen te wynne(n) te verliesen (et)c(etera) Geloven(de) vast cu(m) (com)put(atione)/
(et) revoc(atione) Cor(am) hanck(ar)t sub(stitu)[to] burg(imagistro) vos heyk(ens) scab(inis) ja(nuarii) x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer