SAL7762, Act: V°157.2 (283 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°157.2  
Act
Date: 1475-01-14

Transcription

2019-07-05 by Walter De Smet
It(em) katline weduwe symoens wilen m(er)get heeft openbairlic wed(er)roepen/
alle alsulke p(ro)curacien en(de) mechticheid(en) als zij voertijden gemaict en(de)/
verleend mach hebben voe(r) de stad of scepen(en) van lov(en) of eld(er)s janne/
m(er)cels oft [van] der selv(er) katlinen tsijze rinten pachten en(de) schulden inne/
te heffen en(de) te vervolghen en(de) heur ande(r) saken te verwaren gelijc/
de selve p(ro)cur(acien) dat begrepen moegen Willende en(de) beghe(re)nde de selve/
weduwe de selve p(ro)curacie(n) en(de) mechticheid(en) voertaen van gheenre weerde(n)/
oft machte te wesen om yet d(air) mede te doen oft te vord(ere)n inden rechte/
of dair buyten dat e(n)nige stad of macht hebben sal of moegen hebben/
in e(n)nig(er) manie(re)n zond(er) argelist langr(ode) vos ja(nuarii) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer