SAL7762, Act: V°167.3 (301 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°167.3  
Act
Date: 1475-01-23

Transcription

2019-07-12 by Walter De Smet
It(em) h(er) cornelijs moy priester renu(n)c(ians) heeft wettelic gemechtich en(de)/
volcomen macht gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maict en(de) volcome(n)/
macht gheeft janne pijpe barbier te manen teysschen op te/
boe(re)n en(de) tontfanghen alle zijn sculden diemen hem te loeven/
of dair buyten sculdich es aen wat p(er)sonen datt zij De selve/
schulden ofts behoeft met rastamente of clachten te v(er)volgen en(de) te/
[bedingen] dair voe(r) te panden te daghen en(de) die met rechte texeque(re)n voer/
alle gherichten gheestelic en(de) weerlic die te wynnen en(de) te v(er)liese(n)/
den schuld(er)s te quite(re)n en(de) quitancie te gheven en(de) alle poenten/
en(de) articulen va(n) rechte d(air)toe te vorde(re)n die na recht of costume/
vand(en) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen Ende voirts/
alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera) Cor(am) roelants heyk(ens) ja(nua)[rii]/
xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer