SAL7762, Act: V°170.2 (310 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°170.2  
Act
Date: 1475-01-24

Transcription

2019-07-16 by Walter De Smet
It(em) na dien dat claes vrancx aengesproken hadde inden vryen jairgedi(n)ge/
onss gened(ichs) h(ere)n lestleden eenen geheten peter van welle voer eenen pet(er)/
eens te betalen die hij hem wettelike sculdich was deylende va(n) dien/
hem den eed te gheven of te nemen en(de) de voirs(creven) pet(er) dat schutten/
woude met dien dat de voirs(creven) claes aen den voirs(creven) pet(ere)n verantw(er)t/
soude hebben voer eenen man die uut ocsuyne va(n) tolle aen den vors(creven)/
pet(ere)n gehouden soude zijn zonder op die voirs(creven) aensprake te antw(er)de(n)/
of den eed te gheven of te nemen En(de) de selve peter tot den/
navolgen(de) daghe van rechte niet geco(m)pareert en es noch voird(er) v(er)antw(er)t/
den voirs(creven) claese compare(re)nde en(de) trecht voirt versuecken(de) Soe/
hebben de scepen(en) van loeven t(er) maniss(en) tsmeyers gewijst voer een/
vo(n)nisse so wair de voirs(creven) pet(er) niet en quame om den gedeylden/
eed aen te nemen of ov(er) te ghevene dat dan de vors(creven) claes den/
voirs(creven) pet(ere)n voer zijnen eysch v(er)reickt sal hebben Cor(am) eisd(em
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer