SAL7762, Act: V°172.2 (319 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°172.2  
Act
Date: 1475-01-27

Transcription

2019-07-18 by Walter De Smet
It(em) goort de dekens zone jans wylen dekens heeft geco(n)stitueert/
gesedt volcome(n) macht ende auctoriteyt ghegeve(n) janne dekens sijne(n)/
brueder te wesen sijn p(ro)cur(eur) ind(en) saken die hij uutstaen(de) heeft dteghe(n)/
janne berthijns smet o(m)me te v(er)volghen(e) met rechte alsulken/
bet(er)nisse ende misdaden als de selve jan aen hem gedaen heeft De/
selve zaken in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stadt te bedinghen(e) die/
te wynnen(e) ende te verliesen(e) thoenissen en(de) waerheyd(en) te leyden(e)/
composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ghe dair af te maken(e) quitan(cie) te/
gheven(e) Et g(e)n(er)alit(er) (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) cor(am) hanck(ar)t burg(imagistr)[o] roelofs/
vos scab(inis) januarii xxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer