SAL7762, Act: V°185.3 (334 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°185.3  
Act
Date: 1475-02-04

Transcription

2019-07-31 by Walter De Smet
It(em) peet(er) de raet van lyere als ghemechticht vanden momboe(re)n der/
kynde(re)n jans wylen scowaert in p(rese)nc(ia) heeft mechtich ghemaect/
philipse vanden heetvelde ende lodewijke mercx voirspreke aut alt(erum)/
te eysschen(e) ende te vervolghen(e) alsulken vo(n)nisse als henct ind(er) scepen(en)/
mont van loven(en) vand(en) saken uutstaen(de) teghen woute(re)n cools van ranst/
dair af den thoen ghehoort es Ende voert d(air) inne te doene ende te/
vorde(re)n des hij selve soude moghe(n) doen cor(am) vos heykens febr(uarii) iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer