SAL7762, Act: V°193.3 (353 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°193.3  
Act
Date: 1475-02-14

Transcription

2019-08-09 by Walter De Smet
It(em) quinten van berthem natuerlic soen roelofs wilen berthem in/
p(rese)ncia (et)c(etera) heeft gekindt en(de) verleden dat alsulken quetsue(r) als hij op/
en zondaghe tsavonts lestleden gecreegh hij hem selven onwetens/
dede en(de) dat hij d(air)af ontdraight en(de) quijtschelt roelout zijnen/
brueder janne roelofs [vacat] /
en(de) alle ande(re) vanden huysgesynde des voirs(creven) roelofs van berthem/
Geloven(de) hen dairaf ne(m)mermeer aen te spreken in gheenen rechte/
gheestelic noch weerlic in e(n)nig(er) manie(re)n Cor(am) roelofs vos fe(bruarii) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer