SAL7762, Act: V°197.2 (359 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°197.2  
Act
Date: 1475-02-15

Transcription

2019-08-10 by Walter De Smet
It(em) de mombore(n) vand(er) capelle(n) vande(n) heilige(n) cruyce te loeven(en) op de/
voere en(de) de gemein sust(ere)n vand(er) selv(er) capellen en(de) oic de gemein/
sust(ere)n van sinte barbele(n) te lov(en) bij (con)se(n)te va(n) hue(re)n mombore(n) in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) gelijt dat sij mids d(er) guedinge(n) die sij op hede(n) vande(n)/
vors(creven) he(re)n pete(re)n de beye(r) meest(er) ja(n)ne calab(er) en(de) jacoppen edelhee(re) als exe/
cutoers h(ere)n willems wile(n) edelhee(re) p(rie)st(er)s ontfange(n) en(de) geaccepteert/
hebbe(n) als vande(n) vors(creven) ii rins gul(den) erflic aen en(de) op tvors(creven) huys en(de) hof/
svors(creven) he(n)rix va(n) mulke geleg(en) als voe(r) o(m)me den eene(n) rins guld(en)/
va(n) dien te beke(re)n de helicht va(n) die(n) tot orb(er) en(de) behoef sint jorijs d(er) [in den]/
vors(creven) capelle(n) vande(n) heilige(n) cruyce en(de) dand(er) helicht vande(n) selve(n) tot/
behoef orb(er) en(de) p(ro)fijte den gemeyne(n) sust(ere)n ald(air) tussche(n) den selve(n) suste(re)n/
te gelike gedeelt te worde(n) en(de) den and(ere)n rinsch gul(den) tot orb(er) en(de) be/
hoef vande(r) gemeine(n) sust(ere)n va(n) sinte berbele(n) tussche(n) den selve(n) sust(ere)n/
eensgelijc gelijc gedeelt te worde(n) Dat hen mids d(er) selver gued(ingen)/
die hen dexecuteurs vors(creven) gedae(n) hebbe(n) en(de) sij geaccepteert [dat] d(air) mede d(en)/
brued(er)scap va(n) sint jorijs vors(creven) en(de) den sust(ere)n ald(air) va(n) eene(n) rinsch gulden(en)/
erflic die hen tussche(n) hen beid(en) gelijc vors(creven) steet te deelen bide(n) vors(creven)/
h(ere)n wille(m)me met testa(men)[te] gelate(n) wert En(de) den vors(creven) sust(ere)n va(n) s(in)[te]/
barbele(n) va(n) eene(n) rinsch gul(den) erflic tussche(n) hen gelijc gedeelt te/
worden en(de) hen insgelijx bid(en) selve(n) wile(n) h(er) wille(m)me bij testa(men)[te] gelate(n)/
volcome(n) bewisenisse en(de) genoechdoen gedae(n) en(de) gesciet is Scelden(de) (et)c(etera)/
p(ro)mitt(entes) nullat(enu)s alloq(ui) cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer