SAL7762, Act: V°198.1 (362 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°198.1  
Act
Date: 1475-02-14

Transcription

2019-08-10 by Walter De Smet
It(em) de meest(er)s vand(er) brued(er)scap van ons(er) liev(er) vrouwe(n) ind(en)/
kercken van s(in)te pet(er)s te lov(en) en(de) de meest(er)s vand(er) brued(er)scap/
van ons(er) liev(er) vrouwe(n) ind(en) capelle(n) ald(air) in p(rese)nc(ia) hebbe(n) gekint/
en(de) ghelijt inde(n) name vand(en) selve(r) brued(er)scape(n) mits den/
ov(er)gheven(en) van eene(n) scep(enen) brieve van lov(en) spreken(de) van tw(ee)/
gulden rijd(er)s erf(elic) die hen bij he(re)n pete(re)n de beye(r) canonck/
inder voirs(creven) kercke(n) van s(in)te pet(er)s meest(er) ja(n)ne calab(er) secretar(is)/
der stad van lov(en) en(de) jacoppe(n) edelhe(re) als executeurs vande(n)/
testame(n)te h(ere)n willems wijlen edelhee(re) priest(er)s voe(r) scep(enen)/
van lov(en) op heden ov(er)gegeve(n) en(de) die jan vand(er) phalisen henrick/
sijn brued(er) henrick mag(er)man briede(r) en(de) jan vand(er) phalisen/
de(n) jonghe den selve(n) wijle(n) h(ere)n willem(me) sculd(ich) wae(re)n en(de)/
noch sijn o(m)me bij elck(er) der selv(er) twee brued(er)scape(n) den eene(n)/
rijd(er) erf(elic) d(air) af gehave(n) te wordden(e) dat elken van hen dair/
mede voldaen es en(de) ghenoech ghesciet van alsulke(n) legate/
van eene(n) rijd(er) erf(elic) als de voirs(creven) wijle(n) h(er) willem in/
testame(n)te elken van hen gemaect en(de) gelaten hadden der/
voirs(creven) executue(re)n en(de) de goede des voirs(creven) wijle(n) h(er) wille(mme)/
en(de) alle ande(re) quitan(cie) behoeven(de) d(air) af volcomelic quitscelden(de) P(ro)mitten(tes) null(a)t(enu)s alloq(ui) [...?] cor(am) roelants roelofs febr(uarii) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer