SAL7762, Act: V°198.4-R°199.1 (365 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°198.4-R°199.1  
Act
Date: 1475-02-15

Transcription

2019-08-10 by Walter De Smet
It(em) de p(ro)visoe(re)n en(de) mo(m)boe(re)n vande(n) gasthuyse van s(in)t jacops opde biest te lov(en)/
van weghe(n) desselfs gasthuys in p(rese)nc(ia) hebben gekint en(de) gelijt mits d(en)/
ov(er)gheven(en) van eene(n) scepen(en) brieve van loven(en) spreken(de) van eene(n) rijd(er)
//
erf(lic) te xxvi stuv(er)s die hen bijde(n) voirs(creven) executeurs voer scep(enen) van/
lov(en) op heden ov(er)gegeve(n) es die barthelmeeus van maelcote katline/
sijn wijf en(de) pet(er) van duysborch den voirs(creven) wijlen he(re)n willem(me) sculd(ich)/
wae(re)n en(de) noch sijn dat hen van weghe(n) desselfs gasthuys d(air) mede/
vold(aen) es alsulk legaet van eene(n) rijd(er) erf(lic) als de voirs(creven) wijle(n) h(er) wille(m)/
den selve(n) gasthuys met testame(n)te gelate(n) hadde den voirs(creven) executeurs/
en(de) de goede des voirs(creven) wijlen h(er) willems en(de) eene(n)iegelijke(n) and(er)s/
d(air) af quitan(cie) behoeven(de) volc(omelic) quijt scelden(de) Promitten(tes) null(a)t(enu)s alloqui/
cor(am) roelants roelofs febr(uarii) xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer