SAL7762, Act: V°218.1 (403 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°218.1  
Act
Date: 1475-02-27

Transcription

2019-09-20 by Walter De Smet
Wij roelofs langrode scepen(en) te loeven doen cond en(de) kenlic allen lieden/
dat op heden voir ons comen es hubrecht de lubbe(r) soen ymbrechts de/
lubbe(r) bontwerck(er)s te voe(re)n uut den brode desselfs zijns vaders/
behoirlic gedaen en(de) heeft wettelic gemechticht en(de) volcomen macht/
gegeven en(de) met des(en) l(ette)ren mechtich maict en(de) volcomen macht gheeft/
den selven ymbrechte zijnen vader om alle alsulke rinten en(de) pachte(n)/
alse nu verschenen zijn en(de) namails verschinen selen van alsulke(r)/
and(er)halven peter lijftochten alse de vors(creven) hubrecht heeft aen en(de)/
op zeke(r) goede en(de) onderpande henricks de kersmake(re) inde p(ro)chie/
van erps gelegen Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfangen/
den sculde(re)n van zijnen ontfanghe quijt te scelden en(de) quita(n)cie te geven/
De selve rinten en(de) pachten met rechte te vervolgen en(de) te bedingen/
die te wynnen en(de) te verliesen d(air) voe(r) te panden te daghen en(de)/
rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe d(air)af/
te maken en(de) alle manie(re)n en(de) articulen van rechte d(air)toe te vorde(re)n/
die na recht of costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoire(n)/
moegen En(de) voerts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera) In welk(en)/
dinghen getuyghniss(en) onse zegelen des(en) l(ette)ren zijn aengehangen/
Gegeven (et)c(etera) febr(uarii) penultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer