SAL7762, Act: V°220.4 (406 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°220.4  
Act
Date: 1475-02-27

Transcription

2019-09-20 by Walter De Smet
It(em) andries wout(er)s wonen(de) te werchte(r) heeft ghehuert ende bekint dat sij hij/
ghehuert heeft teghen janne edelhee(re) als p(ro)cur(eur) sh(ere)n sabts ende co(n)vents/
tcloest(er)s van vyleer de goede h(ier) nae bescr(even) den selve(n) cloeste(r) toebehoren(de)/
yerst eene(n) beempt gheheeten den rosbeempt gheleghe(n) inde p(ro)chie van/
werchte(r) bijden goeden desselfs cloest(er)s It(em) (½) boender beempts gheleghen neve(n)/
de voirs(creven) goede It(em) i(½) dach(mael) lants gheleghen ald(air) tusschen de goede joes/
absoloens zone wijlen joes ende henricx puttema(n)s Te houden(e) en(de) te hebben(e)/
va(n) halff m(er)te naestc(omende) eene(n) t(er)mijn van sesse jaire(n) langk due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel volghen(de) Elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me xiii/
rinssche gul(den) en(de) xv st(uvers) te xx st(uvers) den gul(den) en(de) iii pl(a)c(ken) den stuv(er) gerekent deen/
helicht te kersmisse ende dand(er) helicht te halff m(er)te te bet(alen) den voirs(creven)/
cloest(er) oft sijne(n) p(ro)cur(eur) nu en(de) in tijden zijnde alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met vurw(er)den dat de voirs(creven) andries alle jaire de wat(er)leyen en(de)/
grachten vanden goeden voirs(creven) op sijne(n) cost ruyme(n) ende veghen sal den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende sal de selve andries jairlix opde goede/
voirs(creven) panten en(de) sette(n) vijf leven(de) poeten ten meesten p(ro)fijte vanden selve(n)/
goeden Ende de voirs(creven) i(½) dach(mael) lants sal hij tsijne(n) afscheyden moghen/
bloet laten H(ier) voe(r) es borghe des voirs(creven) andries als p(ri)ncipael schulde(r)/
henrick wout(er)s sijn brueder Et p(ri)m(us) cor(am) berghe langr(ode) febr(uarii) xxvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer