SAL7762, Act: V°224.3 (417 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°224.3  
Act
Date: 1475-03-06

Transcription

2019-09-27 by Walter De Smet
Item goessen sarts sone wilen goessens in p(rese)ncia heeft genome(n)/
teghen janne sarts zijnen brued(er) drie stucken wijngarts geleg(en)/
inde prochie van arscot dairaf deen gelegen is opden paep/
necker houden(de) omtrent i vierdel dand(er) stuc gelegen [is] opd(en)/
savel houden(de) omtrent een vierdel en(de) tderde stuc houden(de)/
ii vierdel gelegen is opde hoveyke aenden gruenenwech/
Te houden(e) en(de) te hebben van sinte mertensmesse lestleden/
eenen termijn van seven jae(re)n lanc deen na dander sonder/
middel vervolgen(de) Elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voir tderden/
twee deel van alle den wijne d(air) op jairlix wassen(de) die de vors(creven) goessen tsijne(n) la dair af tderdendeel den vors(creven) janne jairlix volgen sal welc derdel de vors(creven) goessen den vors(creven)/
janne leve(re)n sal ter stont zo wanneer dien geperst sal/
sijn inde vate die de selve jan tsijnen laste besorgen ende/
leve(re)n sal En(de) is [van] alsulc goede als d(air) op jairlix wassen sal [sond(er) argelist] Item/
is vorweerde dat de voirs(creven) goessen de voirs(creven) wijngard tsijne(n) coste/
jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde ten behoirliken tijde wynne(n)/
meesten wercken en(de) staken sal en(de) voir alle werc dair toe het/
sij van sincken bynden en(de) andersins doen doen gelic reengenote(n)/
boven en(de) beneden [wel en(de) loflic] Item oft geborde dat de vors(creven) goessen/
voir den vors(creven) t(er)mijn aflivich wordde dat in dien gevalle de/
voirs(creven) jan oft zijn kynde(re) de voirs(creven) wijngarde opdat hen/
gelieft den wijn van dien jare afsijnde ongewracht/
aenverden sullen mogen En(de) dese vors(creven) vorweerden berghe/
vos martii vi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer