SAL7762, Act: V°230.2 (428 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°230.2  
Act
Date: 1475-03-04

Transcription

2019-10-04 by Walter De Smet
It(em) also als ten vervolghe ja(n)s uuter helicht geheten van elsbroeck geleidt/
zijnde na den rechte der stad van loeven tot allen den goeden have ende erve/
henricks vanden velde met scepen(en) brieven van loeven sprekende van iii(½) ryd(er)s/
erfliker rinten gescoeven es den drossete van rotselair of zijnen stedehoude(r)/
te werchte(r) hem de selve goede te leve(re)n Ende oft de vors(creven) henrick dair/
tegen yet seggen oft alleg(ere)n wille dat hij des alhier quame in trecht/
tot eenen zeke(re) daghe op heden dienende Ende de voirs(creven) henrick/
alhier niet comen en es den vors(creven) janne alhier comende en(de) trecht v(er)suecken(de)/
so hebben de scepen(en) van loeven ter maniss(en) tsmeyers ierst ae(n)gehoirt/
eenen der stad bode van loeven die de lev(er)inghe vanden vors(creven) goeden/
ov(er)mids den exploite en(de) execucien vanden voirs(creven) versuecke ontfaen heeft/
ter maniss(en) tsmeyers gewijst voe(r) een vo(n)niss(en) so verre svors(creven) geleidden/
wed(er)p(ar)tie niet en quame [ten opstaene] tsmeyers en(de) van hen datmen hem dan houde(n)/
soude vanden vors(creven) goeden in zijnen beleide tot zijnre wettig(er) schult/
behoef zo verre het noch voer scepen(en) comen es Cor(am) roela(n)ts roelofs/
b(er)ghe langr(ode) vos heyk(ens) m(ar)tii iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer