SAL7762, Act: V°231.5-R°232.1 (432 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°231.5-R°232.1  
Act
Date: 1475-03-04

Transcription

2019-10-09 by Walter De Smet
Item na dien dat arnd van wynghe en(de) jan sanebien geheten wettwale/
die met danckairde willems goudsmet en(de) b(ar)telmeeuse van mailcote/
tselven rechte overhebben van janne van wynghe en(de) katlinen vanden/
velde zijnen wive eenen scepen(en) brief van loeven sprekende va(n) xxii/
rijnsch(en) gulden(en) te weten xx stuv(er)s voer elken rijnsch(en) gul(den) gereke(n)t/
dair inne h(er) mauricius van steensele priest(er) verobligeert es en(de)/
in meerder vestich(eit) van dien de selve h(er) mauricius een huys met/
zijnre toebehoirten gelegen inde bieststrate bijde voerbrugghe tusche(n)/
de selve brugghe en(de) de goede der weduwen jans wilen de moor/
in title van onderpande verobligeert heeft ende d(air)nae de vors(creven) p(er)sone(n)/
den voirs(creven) brief overhebben(de) hen tot den voirs(creven) huyse d(air) voe(r) pand/
zijnde hebben doen leyden So zijn comen in rechte de vors(creven) arnd/
van wynghe en(de) jan sanebien ter eenre en(de) de vors(creven) h(er) mauricius t(er)/
ande(r) zijden Aldair tusschen de voirs(creven) p(ar)tien hen ten beiden zijden/
in alle tghene des elc van hen voer hem heeft gelieft tallege(re)n/
gehoirt zijnde de scepen(en) van loeven gewijst hebben dat zij
//
beg(er)den de wettighe gebreken die de voirs(creven) arnd en(de) jan sanebien ond(er)/
hen beiden hebben bij hueren eeden geverificeert te hebben ende/
dae(re)nteynden recht So zijn op heden comen de vors(creven) arnd/
van wynghe en(de) jan sanebien en(de) hebben heur wettige gebreke/
bij heurer wettig(er) eed geverificeert dat zij mids heuren scepen(en)/
brieven voirs(creven) aende voirs(creven) goede deughdeliken en(de) gewarichliken/
tachter en(de) in gebreke zijn van ontheffene van eenen ryd(er) lijft(ochten)/
en(de) eenen clinckairt lijftochten van welker lijftocht de voirs(creven)/
arnd den voirs(creven) janne sanebien en(de) oic danckairde willems/
en(de) b(ar)telmeeuse van mailcote gelooft heeft tontheffene na den/
welken de scepen(en) van loeven gewijst hebben dat den voirs(creven)/
janne sanebien de voirs(creven) goede volghen selen tot behoef van/
heuren geverificeerden gebreken Cor(am) eisdem roelants roelofs/
berghe vos heykens m(ar)cii iiii[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer