SAL7762, Act: V°236.4 (440 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°236.4  
Act
Date: 1475-03-08

Transcription

2019-10-13 by Walter De Smet
Item na dien dat claes spynnoer [en(de)] peter vanden zande alse momboir der/
kynde(re)n jans wilen vander heyden inden name van hen selven en(de) inden/
name arnds vanden poele als erfgenamen lijsbetten weduwe pet(er)s wilen/
pols comen zijn voe(r) den raide vander stad ter eenre en(de) de meest(er)ssen/
vanden groten beghijnhove ter ande(re) alse van ix peters die de vors(creven)/
lijsbeth inder kercken vanden beghijnhove met testamente gelaten/
hadde voer hair jairgetide en(de) men bevonden heeft dat de voirs(creven)/
drie p(er)sone en(de) oic peter pols medeerfgename nu buyten lands/
zijnde gelijcks de have aenveerd hadde hebben en(de) gelufte/
gedaen de voirs(creven) ix peters te betalen So es getermineert/
hoewel de voirs(creven) drie p(er)sone p(rese)nteerden de drie vie(re)ndele vanden/
ix pet(er)s te betalen dat zij d(air)mede niet gestaen en zouden/
mair zullen den beghijnhove betalen de geheele ix pet(er)s/
en(de) hebben zij yet te volghen op de goede des vors(creven) pet(er)s alse/
voe(r) deen vie(re)ndeel dairaf salmen hen trecht doen geschien/
also dat behoirt Cor(am) ind(ivisim) abs(oloens) (et) hanck(ar)t viceburgim(a)g(i)s(t)ris duo(bus)/
jacobo ex lyeminghen roelofs et aliis in pleno consilio m(ar)cii/
viii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer