SAL7762, Act: V°242.4 (457 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°242.4  
Act
Date: 1475-03-14

Transcription

2019-10-23 by Walter De Smet
It(em) heeft de voirs(creven) henrick ghelooft in des(en) te v(er)vane marien sijnre/
huysvrouwen dat sij tusschen dit ende maendach naestcomen(de) comen/
sal voir scepen(en) van loven(e) ende huer mede veroblige(re)n inde voirs(creven) schult/
van viii pet(er)s ten selven t(er)mijne(n) te betalen(e) met condicie(n) oft hij des niet/
en dede dat alsdan t(er)stont dierste helicht vander voirs(creven) schult ghevalle(n)/
sijn sal die hij den voirs(creven) p(er)sone(n) aut alt(er)i ghelooft heeft te betalen(e) niet/
wederstaen(de) den t(er)mijne van sinte jansmisse ind(en) voirs(creven) ghelufte(n) beg(re)pen eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer