SAL7762, Act: V°247.2 (468 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°247.2  
Act
Date: 1475-03-16

Transcription

2019-11-05 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) gehuyschen hebben gelooft tot heuren coste in meerd(er) vestich(eit)/
van des voirs(creven) es den vors(creven) janne de briede(re) en(de) oic den borghe in/
theurer a(ut) alt(eri) maniss(en) in handen te stellen een mudde rogs/
erflic dat zij hebben aen en(de) op (½) boender lands der erfgenamen/
henricks wilen danijs gelegen te wackersele aende leeps It(em) noch/
een pansier en(de) eenen horenen armborst om den vors(creven) janne zijn/
betalinghe d(air)aen te moegen nemen en(de) den vors(creven) borghe in gevalle/
oft hij mids d(en) vors(creven) borchtocht beschedicht wae(re) die schade met/
coste en(de) co(m)me(r) d(air)aen te verhalen en(de) and(er)s niet En(de) den vors(creven) ja(n)ne/
va(n) des voirs(creven) es betaelt zijnde so salmen dit en(de) oic de vestich(eit)/
die geschien sal te nieute doen eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer