SAL7762, Act: V°254.1 (481 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°254.1  
Act
Date: 1475-03-25

Transcription

2019-11-08 by Walter De Smet
Item joff(rouwe) katline horekens weduwe jans wilen vanden hove heeft/
gestelt en(de) geordineert (et)c(etera) heuren p(ro)cureur en(de) voirgange(r) mairten/
de vleeschouwe(re) heuren diene(r) in allen heuren saken geschille(n)/
en(de) bederven die zij nu uutstaende heeft of namails hebben sal/
in aenlegg(er)s of verwerd(er)s stad hoedanich die zijn Gevende/
en(de) v(er)leenen(de) den vors(creven) heuren p(ro)cureur volcomen macht de selve/
saken met rechte te beschudden te vervolghen en(de) te bedinghen/
en(de) desgelijcx om alle heur tsijze rinten pachten en(de) ande(re)/
schulden diemen heure nu schuldich es of namails wesen sal/
te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van/
zijnen ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te gheven D(air) voe(r)/
te panden te daghen en(de) rastamente te doen leggen composicie/
en(de) mynlike yffeninghe d(air)af te maken De selve tsijze rinten/
pachten en(de) schulden met rechte te vervolgen en(de) te bedinghen/
die te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen en(de) voer alle/
gerichten dair dat behoeven sal moegen en(de) alle poenten (et)c(etera) En(de)/
voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione)/
Cor(am) ouder(ogghe) burgim(a)g(ist)ro langr(ode) heyk(ens) scabinis m(ar)cii xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer