SAL7762, Act: V°261.1 (493 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°261.1  
Act
Date: 1475-04-06

Transcription

2019-11-14 by Walter De Smet
It(em) henneke die groote heeft ghelooft op sijn lijf ende goet/
ende op soenbreke ende peysbreke te zijne dat hij om negheenre hande/
saken wille die gheschiet sijn [totte(n) daige toe van heden] tusschen hem in deen zijde ende lane(n)/
vander ca(m)men docht(er) zeg(er)s vander ca(m)men van beve(re)n in dande(re)/
der selver lanen ne(m)mermeer haydijde veede noch vyantscap doen/
noch draghen en sal huer crincken noch hynde(re)n aen lijf noch aen/
goet noch oick te ca(m)me eysschen noch buyten lants daghen noch moeye(n)/
Bekennen(de) ende verlijden(de) wair hij h(ier) teghen dade oft dede doen dat hij/
sijn soude peysbreke ende soenbreke ende v(er)buert hebben sijn lijf ende/
goet ond(er) wat he(re)n oft gherichte hij bevonden wordde Behoudelick (et)c(etera)/
cor(am) ouderogghe burg(imagistr)[o] roelofs lyemi(n)ghen scab(inis) april(is) vi[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer