SAL7762, Act: V°261.2 (494 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°261.2  
Act
Date: 1475-04-06

Transcription

2019-11-17 by Walter De Smet
It(em) balthasar hoveninc alse p(ro)cur(eur) goesswijns uuten lyemi(n)ghe(n)/
scrij(n)mak(er)s in rechte staen(de) teghen arnde hoevaerts alse van sesse/
crone(n) die de voirs(creven) goess(en) den voirs(creven) arnde ghelooft soude hebben/
dair af dylende den eedt te gheven oft te houden heeft de selve balthasar/
renu(n)cieren(de) (et)c(etera) ope(n)bairlick inden vollen ghedinghe ghelooft den voirscr(even)/
goesswijne op van heden in xiiii nachten naestcomen(de) alh(ier) int recht te/
bringhen ende den eedt te doene oft de selve pe(n)ninghe opleggen oft/
arnts goeden moet te hebben cor(am) scab(inis) in scampno sdondersd(aighs) april(is) vi[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer