SAL7762, Act: V°269.4 (513 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°269.4  
Act
Date: 1475-04-11

Transcription

2019-11-28 by Walter De Smet
It(em) lambrecht vander heyden in deen zijde ende goort paenhuys geheete(n)/
catteputte in dande(re) [die] op heden dach van rechte hadden alse van zekere/
gheschillen als sij deen teghen den ande(re)n uutstaen(de) hebben hebben de/
selve p(ar)tijen den selve(n) dach uutghestelt ende verlinght van in sat(er)dage/
ov(er) viii daghe(n) naestcomen(de) te mistijde o(m)me alsdan rechts te pleghen(e)/
in ald(er) manie(re)n ghelijck sij op heden ghedaen souden hebben Ende hebben/
alsdan ghelooft de selve p(ar)tije(n) elck der ande(re) teghen malcande(re)n te rechte/
[come(n)] opde verbuerte vander saken cor(am) scab(inis) in scampno april(is) xi vid(elicet) m(ar)t(is)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-15 by Jos Jonckheer