SAL7762, Act: V°316.3 (585 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°316.3  
Act
Date: 1475-05-20

Transcription

2020-01-13 by Walter De Smet
Cu(m) cond(icione) dat hem elc hier mede sal moegen behulpen dat hij/
vander vors(creven) borchtocht van eenen ryde(r) lijft(ochten) alse vanden vors(creven) vier/
ryd(er)s lijft(ochten) scadelois gehouden werdde en(de) oic v(er)richt va(n) alle(n)/
costen en(de) lasten die hij d(air)om sal moegen hebben of liden/
in e(n)nig(er) manie(re)n eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer