SAL7762, Act: V°322.5-R°323.1 (598 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°322.5-R°323.1  
Act
Date: 1475-05-22

Transcription

2020-01-21 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) schulde(re)n hebben ghekent ende ghelijt dat sij bij wettighen/
contracte schuld(ich) sijn den voirs(creven) jannese den donde(re) den rechten prijs van/
ghelde van xii mudden rox goets ende paijabels met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel
//
bereydt der maten van loven(e) ghelijck elck mudde rox inden/
corenhuyse te loven(e) op eene(n) vrijen m(er)ct dach ghelden sal Te weten(e)/
smaendaghs voir sinte jansdach naestc(omende) of smaendaghs dair nae/
welken prijs van dien ii[e(n)] merct daghe(n) de voirs(creven) donde(re) kyesen sal/
ghelijck men dat bevi(n)den sal opt register der stad van loven(e) dat de/
merct vanden coren(en) ghenome(n) sal sijn Ende hebben dair o(m)me de/
voirs(creven) schulde(re)n ind(ivisim) den selve(n) brief bekint vanden voirs(creven) xxx cron(en)/
den selve(n) donde(re) bekent om den voirs(creven) prijs dair mede te verhalen/
met coste ende co(m)me(r) ende niet meer Met vurwerden al waert soe dat/
elck mudde ten voirs(creven) daghe ghegouden hadde meer dan nae me/
ii(½) crone soe sullen sij nochtan dair mede ghestaen [p(ri)mi tres] cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer