SAL7762, Act: V°327.1 (611 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°327.1  
Act
Date: 1475-05-29

Transcription

2020-01-26 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) goird vleemincx soen wilen jans woenende/
tast heeft geconstitueert gestelt ende geordineert en(de) met des(en)/
l(ette)ren constitueert stelt en(de) ordineert zijne p(ro)cur(eur)s en(de) voirgang(er)s/
mychiele tsoers janne vaes beide voerspreken en(de) zeghe(re)n/
croes vorster te goetsenhoven in allen zijnen saken geschillen/
en(de) bederven die hij nu uutstaende heeft of namails hebben/
sal moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad hoedanich die/
zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) de vors(creven) constitueerder den voirs(creven)/
zijnen p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) l(ette)ren volcomen/
macht auctoriteit en(de) zunderlinghe beveel alle de selve saken/
met rechte te verwaren te beschudden te vervolgen en(de) te bedingen/
tallen plaetsen en(de) gerichten en(de) tegen eene(n)yegliken dair des/
behoeven en(de) te doen sal wesen Ende desgelijcx om alle/
des voirs(creven) constitueerd(er)s tsijze rinten pachten en(de) ande(r) sculden/
diemen hem nu sculdich es of namails wesen sal te manen/
teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van zijne heuren/
ontfanghe quijt te schelden en(de) quitancie te geven daghe en(de)/
respijt te verleenen vanden ande(re)n d(air) voe(r) te panden te dagen/
en(de) rastamente [te] doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe/
d(air)af te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n de selve/
tsijze rinten pachten en(de) sculden met rechte teyschen en(de) te v(er)volge(n)/
die te wynnen en(de) te verliesen getuygen ofts behoeft te leiden/
der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien swe(re)n die te batte(re)n te replice(re)n/
te duplice(re)n also wail int principael als int accessoir alsoe/
dicwile en(de) menichwerven als des te doen zijn sal en(de) alle/
poenten en(de) articulen van rechte d(air)toe te vorde(re)n die na recht/
of costume vand(er) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de)/
den vors(creven) p(ro)cur(eur)s orb(er)lic duncken selen Ende voirts alle/
tghene (et)c(etera) Gelovende vast Cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am)/
ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants langr(ode) scab(inis) maii xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer