SAL7762, Act: V°331.1 (625 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°331.1  
Act
Date: 1475-06-03

Transcription

2020-02-01 by Walter De Smet
It(em) henrick van breetzijp zone symoens van breedzijp wonende/
inde hoelstrate in p(rese)nc(ia) heeft ghehuert ende bekent dat hij ghehuert/
heeft teghen janne van hynnoet drie roede coeye Te houde(n)/
ende te hebben van alderheylighemisse lest leden een jair langk/
due(re)nde voe(r) ende o(m)me drie peet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck talderheylige/
misse naestcomen(de) te bet(alen) den voirs(creven) janne t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Gheloven(de) voorts/
de selve henrick den voirs(creven) janne alnoch iii pl(a)c(ken) peet(er)s ind(en) weerden/
voirs(creven) ende ii(½) stuv(er)s tusschen dit ende assu(m)pcionis marie naestc(omende)/
te bet(alen) tamq(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) berghe vos junii iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer