SAL7762, Act: V°345.3 (649 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°345.3  
Act
Date: 1475-06-14

Transcription

2020-02-11 by Walter De Smet
It(em) es de voirs(creven) opdracht met der quitancie(n) bijden voirs(creven) vrancken den/
vader geschied op vorwerde dat hem de voirs(creven) geluften van houdene/
bijden voirs(creven) zijnen sone en(de) yden zijnre huysvrouwen voldaen/
zullen wordden Cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer