SAL7762, Act: V°57.2 (98 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°57.2  
Act
Date: 1474-08-25

Transcription

2019-10-10 by Walter De Smet
It(em) ter mee(r)d(er) vestich(eit) den voirs(creven) henr(ic) en(de) sijnre huysvr(ouwe)/
van des voirs(creven) es te doene soe sijn bij hande(n) jans/
vand(er) hulst vorst(er)s te loven(en) vand(en) voirs(creven) ja(n)ne cleynaert/
den voirs(creven) henr(ic) tot behoef als voe(r) in handen ghesedt/
en(de) v(er)obligeert voe(r) tvoldoen der voirs(creven) rinten die juweele(n)/
h(ier)nae bescr(even) Te weten(e) een gulden cruyce met vijff/
platte dyamante(n) ende een gulden hertt met eene(n) dyama(n)te/
eene(n) robijne en(de) eene grooter p(er)le(n) weghen(de) tsame(n) xv yngelsch/
sjaers Te dien eynde ghebuerdet den voirs(creven) gehuysche(n)/
inde voirs(creven) lijft(ochten) oft ind(en) jairlijk(en) betalinge(n) oft bewijssenisse(n)/
d(er) selv(en) e(n)nigh ghebreck te hebben dat sij oft yemant/
and(er)s recht inde voirs(creven) lijftocht hebben(de) dat ghebreck/
aende voirs(creven) juweele(n) [sal] moeghe(n) v(er)halen en(de) die ten prijse/
van juweliers oft goutsmeden hen des v(er)staen(de) met/
rechte v(er)coepe(n) en(de) ten hoexte(n) bringe(n) Schiet d(air) yet ov(er)/
dat sullen sij den voirs(creven) ja(n)ne wed(er)kee(re)n en(de) oft d(air)/
yet ghebrect dat sulle(n) sij mette(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n)/
opden voirs(creven) ja(n)ne en(de) sijn and(er) goede moege(n) v(er)halen/
Ende heeft geloeft de selve jan oft d(air) ghebrec inne/
wae(r) voer tselve ghebrec inne te stane en(de) warant/
te sijne ende oft de voirs(creven) gehuyssche(n) and(er)s dan/
met v(er)coepe der selv(er) juweelen vernueght wordden soe/
sal de voirs(creven) henr(ic) gehouden sijn die den voirs(creven) ja(n)ne/
wed(er) te restitueren(e) ghelijc hij die ontfange(n) heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet , Agata Dierick
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer