SAL7762, Act: V°87.2 (159 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°87.2  
Act
Date: 1474-10-12

Transcription

2019-03-01 by Walter De Smet
It(em) den dach van thoenen(en) op morghen dienen(de) voir meye(r) ende scepen(en) van/
loven(en) inde banck ald(air) tussche(n) matheeuse colcx t(er) eenre ende willem(me) pierarts/
als p(ro)cur(eur) der joffr(ouwen) uuten hove gheheete(n) zedele(re) t(er) ande(r) zijden hebben de p(ar)tijen/
in beyden zijden uutghestelt ende verlinght tot op in sat(er)daghe naestcomen(de)/
te mistijde behoud(elick) datmen dint(er)rogatorie van beyden p(ar)tijen alsdan hoe(re)n/
sal ende dat de voirs(creven) willem sijn ghetuyge(n) bynne(n) myddelen tijde sal/
moghen leyden ende sijn diligencie doen dair inne nae recht doen o(m)me/
die ghehoirt te wordde(n) behoud(elick) elke p(ar)tijen sijn allegacie(n) en(de) battagien/
op dint(er)rogatorie(n) en(de) ghetuyghe(n) des ande(r)s met des dair aen cleeft/
cor(am) roelants heykens oct(obris) xii vid(elicet) die m(er)curii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer