SAL7764, Act: V°96.1 (139 of 605)
Search Act
previous | next
Act V°96.1  
Act
Date: 1476-09-09

Transcription

2022-09-06 by Walter De Laet
Item roelant die swertte(re) scrij(n)make(r) als wettich man ende/
momboir lijsbetten sbonten sijnre huysvrouwen ende als p(ro)cur(eur) meest(er)/
jans sbonten huers brued(er)s [d(er) selver lijsbetten] heeft ghekent ende gelijt gehave(n) en(de)/
ontfanghen te hebben van lodewijke baets secretar(is) der stad van/
loven(e) ii rijd(er)s te xxv st(uvers) tstuck ghevallen en(de) verschene(n) xx dage/
in augusto lestleden uut saken van dien ii rijd(er)s lijft(ochten) staen(de) ten live/
der voirs(creven) ii kinde(re)n sbonten den voirs(creven) lod(ewijke) vanden voirs(creven) t(er)mijne en(de)/
van twee voirleden(en) jairen bij hem ontfanghen volcomelijken quijt/
schelden(de) Ende ghelovende den selve(n) lodewijke teghen goessen/
uuten lyemi(n)gen diens heffen inde selve brieve steet tege(n) den voirs(creven)/
meest(er) janne en(de) eene(n)yegelijken and(er)s vander selv(er) quitan(cien) inne/
te stane en(de) warant te zijne cor(am) roelofs tybe sept(embris) ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-08-13 by The Administrator