SAL7764, Act: V°96.2 (140 of 605)
Search Act
previous | next
Act V°96.2  
Act
Date: 1476-09-09

Transcription

2022-09-06 by Walter De Laet
It(em) vanden stoete die es tusschen arnde vander horst inden name/
van jacoppen vander horst zijnen sone in zijnen broode ende buyten/
lants zijnde dien de selve arnd hier inne gelooft heeft te/
vervaene in deen zijde en(de) roelove lambrechts scrij(n)make(r) in/
dande(re) Alse van eender [steynender] schouwen die de voirs(creven) jacob staende/
heeft tuschen heurer beider erve en(de) desgelijcx vanden huysen/
desselfs jacobs streckende vander selver schouwen achtewairt/
die de voirs(creven) roelofs meynd dat hem te nae staen en(de) des dien/
aencleeft Hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert inde/
gesworen stadmeest(ere)n van loeven(e) die informacie van beiden/
p(ar)tien beide met brieven en(de) levend(er) wairheit op dat hen gelieft/
aenhoiren selen bynnen viii daghen naistcomen(de) en(de) heur uutsprake/
dairaf doen bynnen xiiii nachten dair nae volgende P(ro)mitt(entes)/
rat(um) Cor(am) roelofs vos sept(embris) ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-08-13 by The Administrator