SAL7767, Act: R°105.1 (237 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°105.1  
Act
Date: 1480-11-28

Transcription

2019-03-17 by Greet Stevens
Item also als ten vervolghe jans de wairseghe(re) die met zek(ere)n/
scepen(en) brieven van loeven den eenen vander daet xiiii[c] lxxviii/
januarii xv ende den ande(re)n vander daet xiiii[c] lxxviii/
augusti viii houdende es Te weten met den yersten/
brieve xxi rinsch gulden in goude ende vii(½) moel(evate) hards/
corens Ende met den ande(re)n brieve vier mudde rogs ende/
anderhalf mudde tarwen all erflicx pachts ende renten aen/
ende op zeke(re) goede ende onderpande nu toebehoiren(de) h(ere)n janne/
van heriamez he(re) van s(in)t aeghten rode ende janne du mont/
gelijc de voirs(creven) brieve die nairder uutwijsen ende begripen/
Gescreven es geweest met brieven der stad van loeven den/
meye(r) van nethenen oft zijnen stedehoude(r) hem oft den bring(er)/
der selver brieve de selve goede te leve(re)n ende te doen volgen/
Ende oft de voirs(creven) h(er) jan zijn wynne(n) jan du mont oft/
yemant anders tegen de voirs(creven) scepen(en) brieve yet hadden/
willen seggen oft die invalide(re)n dat zij des quamen tot/
eenen zek(ere)n daghe van rechte mids verstriken(en) va(n) genechten/
op heden dienende alhier voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) int recht gelijc/
de vors(creven) brieve dat voirder inhouden Ende de selve h(er) jan/
zijn wynnen jan du mont noch nyemant van heuren wegen/
te rechte niet comen en zijn Den voirs(creven) janne de wairseghe(re)/
aldair compare(re)nde ende trecht voirt versuecken(de) doende oic/
blijken certificacie van janne van scoenvorst meye(r) te nethen(en)/
dat hij de leveringhe der voirs(creven) goede navolgende den/
voirs(creven) versueckbrieven gedaen hadde Soe hebben de/
scepen(en) van loeven ter manissen smeyers gewijst voer een/
vo(n)nisse so verre des voirs(creven) wairseg(er)s wederp(ar)tie niet/
en quame ten opstaene smeyers ende van hen scepen(en) datmen/
hem dan vanden voirs(creven) goeden houden soude in zijnre voirs(creven)/
leveringhen tot zijnen wettigen gebreke behoef zo verre het/
noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) abs(oloens) borch b(er)ghe roela(n)ts/
tybe novembr(is) xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator