SAL7767, Act: R°118.3-V°118.1 (257 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°118.3-V°118.1  
Act
Date: 1480-12-04

Transcription

2019-03-16 by Greet Stevens
It(em) h(er) robb(er)t loenijs priest(er) p(er)soon te cortenaken renu(n)c(ians) (et)c(etera) en(de) joff(rouwe)/
katlijne loenijs zijn nichte hebben gelooft ind(ivisim) janne en(de) arnde/
coesmans gebrued(ere)n pet(ere)n tielens en(de) arnde van thienen dat zij hen/
sullen doen en(de) laten volghen ombelett van eene(n)yegeliken tscaerhout
//
van iii(½) boend(ere)n bosch alsoe dat de selve p(er)sonen tegen den selven/
h(ere)n robb(er)te ende joff(rouwe) katlijnen gecocht hebben en(de) gelijc dat gelege(n)/
es te berthem opte vernavelstrate behalven dat zij gheenen/
sacht hebben en sullen inde vorlen vanden vors(creven) bossche Cor(am)/
borch tybe decembr(is) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator