SAL7767, Act: R°125.3 (273 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°125.3  
Act
Date: 1480-12-11

Transcription

2019-11-11 by Greet Stevens
It(em) h(er)jan de brieve(re) geheten de mu(n)te(re) p(ri)ester heeft wettelic gemechticht/
ende volcomen macht gegeven janne van udekem voerspreke janne van/
ost en(de) wille(m)me van leefdale aut alt(eru)m Om allen zijn saken geschille(n)/
ende bederven die hij nu uutstaende heeft oft namails hebben sall/
moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stat hoedanich die zijn met/
rechte te verwa(r)en te beschudden te vervolgen te bedinghen en(de) te/
verliesen tallen plaetsen voer alle gerichten en(de) tegen eene(n)yegelike(n)/
dair des behoeven en(de) te doen sall moegen wesen. En(de) desgelijcx/
om alle zijn tsijse renten pachten lijftochten en(de) ande(re) schulden/
diemen hem nu sculdich es oft namails wesen sal Te manen/
teyschen op te boe(re)n en(de) tontfangen den sculde(re)n van heuren ontfa(n)ge/
quijt te schelden en(de) quitan(cien) te gheven dair voe(r) te panden te dagen/
en(de) rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninge d(air)af/
te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n getuyghen/
ind(en) saken te leiden d(er) wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zwee(re)n die te/
batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wail int principail als int accesseur/
en(de) alle poenten va(n) rechte d(air)toe te vord(ere)n die na recht d(air)toe behoiren/
moegen. En(de) voirts alle tghene (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) cor(am) salvo/
iusto calculo Cor(am) vync caverson dec(embris) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator