SAL7767, Act: R°148.4 (324 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°148.4  
Act
Date: 1481-01-09

Transcription

2020-03-21 by Greet Stevens
It(em) merten de bubbelere molde(r) heeft gelooft janne scrijne vetwarier/
te betalen ende te leve(re)n alle maenden tsaterdaighs acht zacken/
t(er)wen goet ende payabel alsoe goed als lepelcame(r) een jair lang/
due(re)nde dwelc begonste tsaterdaighs voer kersdach lestled(en)/
Elcken sack voer en(de) om xxxviii stuv(ers) te iii pl(a)c(ken) tstuc welc/
gelt de vors(creven) jan gelooft heeft den vors(creven) m(er)tene te betalen te met/
dat hij de vors(creven) lev(er)inghe doen sall (et) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Behoudelic dat/
de vors(creven) jan onderhouden sal moegen de pe(n)ninge van eend(er) maend en(de)/
die betalen t(er) lester maend vanden jae(r) ende de vors(creven) jan heeft/
bekindt dyerste lev(er)inge ontf(angen) te hebben cav(er)son tybe ja(nuarii) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator