SAL7767, Act: R°150.1 (330 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°150.1  
Act
Date: 1481-01-11

Transcription

2020-06-16 by Greet Stevens
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan diericks onse ingeseten poirt(er)/
heeft geheelic wed(er)roepen alle alsulken p(ro)curacien ende mech/
ticheiden alse hij voertijden gemaict ende vee mach hebben/
voer wette te loeven oft eld(er)s wien datt zij Willende die/
van gheenre weerden oft valeure te wesen Ende heeft/
geconstitueert gestelt en(de) geordineert en(de) wettelick/
gemechticht en(de) met des(en) l(ette)ren constitueert stelt ordineert/
en(de) wettelic mechticht h(ere)n diericke van heykene canonick/
der kercken van s(in)te goedelen te bruessel wille(m)me lobbe/
henricken diericx natuerlic soen des voirs(creven) jans m(er)ke pet(ere)n va(n) vue(re)ndale/
claese vanheyst meester ghijsbrechte moele(n)pas/
secretar(is) der leenen onss gened(ichs) h(ere)n tsh(er)toghen bertelmeeuse/
vander haert janne van udekem den jonghen henricken/
vanden bloke ende janne vriend voerspreke en(de) elken besund(er)/
thoenre des(er) l(ette)ren Om alle alsulken saken geschillen ende/
bederven alse hij nu uutstaen(de) heeft oft namails hebben/
sall moegen in aenlegg(er)s oft verweerders stat hoedanich/
die zijn Met rechte te verwa(r)en te beschudden te vervolgen/
en(de) te bedinghen die te wynnen en(de) te verliesen tallen plaetsen/
voir alle gerichten gheestelic en(de) weerlic en(de) voer alle gerichten/
dair des behoeven en(de) te doen sall moegen wesen Ende/
desgelijcx om alle des voirs(creven) constitueerders tsijse renten pachte(n)/
lijftochten ende ande(re) sculden diemen hem nu sculdich es of namails/
wesen sall Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tonfangen den/
sculde(re)n van heuren ontfange quijt te schelden en(de) quitancie/
te gheven d(air)voe(r) te panden te dagen en(de) rastamente te doen/
leggen composicie en(de) mynlike yffeninge d(air)af te maken/
scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n getuyghniss(en)/
ind(er) saken vors(creven) te leyden der wed(er)p(ar)tien getuygen te sien/
swee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wail int/
principail als int accesseur en(de) alle poenten van rechte d(air)toe/
te vorde(re)n die na recht d(air)toe behoiren moegen En(de) voirts/
alle tghene (et)c(etera) P(ro)mitten(s) rat(um) salvo iusto calculo Cor(am)/
moelen burgim(a)g(ist)ro caverson tybe scabinis januarii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator