SAL7767, Act: R°151.1 (333 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°151.1  
Act
Date: 1481-01-12

Transcription

2020-09-06 by Greet Stevens
Allen den ghenen dien dese onse opene l(ette)ren gethoent sullen werden/
ende zunderlinghe co(m)moingmeest(ere)n scepen(en) ende raide der goed(er)/
stad van mechlen onsen lieven geminden vrienden burg(er)meest(ere)n/
scepen(en) ende raid der stad van loeven saluut met ky(n)nissen der/
wairheit doen te weten dat op heden voer ons comen es in/
p(ro)pe(re)n p(er)sone arnd de borchgreve soen wilen jans woenen(de)/
te loeven(e) inde borchstrate en(de) heeft wettelic gemechticht en(de)/
volcomen macht gegeven ende met des(en) l(ette)ren mechtich maict en(de)/
volcomen macht gheeft janne de borchgreve den jonghen/
soen jans de borchgreve brueders svors(creven) arnds Om alsulken/
actie versterffenisse ende gedeelte alse den voirs(creven) arnde/
van wille(m)me wilen de borchgreve soen wilen godevairts bleven/
ende verstorven mach zijn In een huys ende hof met zijnre/
toebehoirten gelegen te mechlen dair de selve willem ende/
wilen zijn wijff uutgestorven zijn Te aenveerden en(de) te/
vercopen en(de) tot behoef des coepers met rechte voer wet/
op te draghen over te goeden en(de) te verthijen met allen/
manie(re)n solempniteiten ende poenten van rechte d(air)toe dienen(de)/
na der stad recht van mechlen genoechdoen ende wairscap/
van zijnen weghen dairaf te geloven de pe(n)ninghe/
dairaf comende tontfanghen ende quitan(cien) dairaf te geven/
Ende voirts alle tghene (et)c(etera) Gelovende de voirs(creven) arnd vast/
gestentich en(de) ewelic van weerden te houden zo wes bijden/
vors(creven) zijnen p(ro)cur(eur) aldus gemechticht d(air)inne gedaen en(de)/
gevord(er)t sall worden Salvo iusto calculo Cor(am) moelen/
burgim(a)g(ist)ro berghe caverson scabinis januarii xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator